Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Tytuł Utworzone Odsłon
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 18/04/2024 12:06 39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych 06/03/2024 15:26 130
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych (przedłużenie terminu) 15/02/2024 16:28 109
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – Główny specjalista — pełnomocnik ds. naukowych 11/12/2023 15:59 159
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 01/12/2023 15:41 71
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 26/10/2023 14:49 100
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referent\Samodzielny referent ds. obsługi informatycznej 16/10/2023 16:39 383
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referent\Samodzielny referent ds. obsługi informatycznej (nierozstrzygnięte) 26/09/2023 16:52 146
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 11/08/2023 09:10 131
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych (przedłużenie terminu) 11/07/2023 12:12 234
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 20/03/2023 10:44 171
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych 23/11/2022 16:10 218
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych (2 etaty) 05/10/2022 16:11 419
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – starsza księgowa 17/08/2022 16:16 223
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – starsza księgowa (nierozstrzygnięte) 25/07/2022 16:20 146
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – starsza księgowa (nierozstrzygnięte) 07/07/2022 16:24 157
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych 23/06/2022 16:52 152
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. administracyjnych 25/02/2022 16:55 207
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy 02/02/2021 17:00 217
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy (nierozstrzygnięte) 07/01/2021 17:01 147
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 03/11/2020 17:06 217
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy – Starsza księgowa 15/06/2020 09:29 193
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – Wicedyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem 15/06/2020 09:25 187
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy 15/05/2020 09:33 198
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. informatycznych – administrator sieci 24/04/2020 09:36 202
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. administracyjno-personalnych 10/02/2020 09:40 176
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – specjalista ds. finansowych 10/01/2020 09:20 204
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 09/01/2020 09:43 211
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 19/11/2019 09:45 200
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – starszy/a referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych 30/09/2019 09:46 169
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego 05/12/2018 09:48 213
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wicedyrektor ds. rozwoju i wspomagania 28/11/2018 09:50 138
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy(-a) księgowy(-a) 11/10/2018 09:54 177
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – starszy(-a) księgowy(-a) 24/08/2018 09:55 165
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. infrastruktury w ZCDN-ie 02/08/2018 09:57 193
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. infrastruktury 29/06/2018 09:58 171
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr 06/11/2017 13:13 157
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny 06/11/2017 13:11 178
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-u z siedzibą w Szczecinie w niepełnym wymiarze czasu pracy – starszy referent ds. administracyjnych 29/09/2017 13:14 141
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-ie z siedzibą w Szczecinie w niepełnym wymiarze czasu pracy – starszy referent ds. administracyjnych 01/09/2017 13:15 141
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – starszy referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych 31/08/2017 13:16 157
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-ie z siedzibą w Szczecinie – radca prawny 25/08/2017 13:19 142
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-ie z siedzibą w Szczecinie – starszy referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych 21/08/2017 13:26 143
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym: główny specjalista – pełnomocnik ds. reformy oświaty 30/01/2017 13:28 199
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-ie w niepełnym wymiarze czasu pracy – specjalista ds. kadr 30/01/2017 13:18 139
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – starszy referent ds. administracyjnych 18/01/2017 13:27 165
Ogłoszenie o naborze – referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych 05/01/2017 13:30 184
Nabór na stanowisko starszego referenta ds. przedsięwzięć edukacyjnych 13/10/2016 13:31 154
Postępowanie na wynajęcie powierzchni biurowych II-2016 15/07/2016 13:33 140
Postępowanie na wynajęcie powierzchni biurowych 10/02/2016 13:36 181