Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Majątek

Wartość majątku stan na 31-12-2023r.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych 7.535.522,87 zł:

  • Wartość gruntów 810.132,69 zł
  • Wartość budynków 6.644.890,76 zł
  • Wartość urządzeń technicznych i maszyn 60.499,42zł
  • Inne środki trwałe 20.000,00 zł

Wartość księgozbioru 1.902.513,90 zł