Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Majątek

Wartość majątku stan na 31-12-2022r.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych 7.824.978,62 zł:

  • Wartość gruntów 810.132,69 zł
  • Wartość budynków 6.921.346,81zł
  • Wartość urządzeń technicznych i maszyn 93.499,12 zł

Wartość księgozbioru 1.861.241,31 zł