Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Majątek

Wartość majątku stan na 31-12-2021r.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych 8.795.025,61 zł:

  • Wartość gruntów 830.432,69 zł
  • Wartość budynków 7.929.412,92zł
  • Wartość urządzeń technicznych i maszyn 35.180,00 zł

Wartość księgozbioru 2.056.226,58 zł