Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy(-a) księgowy(-a)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68

starsza księgowa

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Monika Marzena Jędrzejczyk, zamieszkała w Policach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymogi formalne do zajmowania stanowiska starszej księgowej. O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące efektywne wykonywanie zadań na powyższym stanowisku.