Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. infrastruktury w ZCDN-ie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
specjalista ds. infrastruktury

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Roman Bronisław Szymański ,  zamieszkały
w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymogi formalne do zajmowania stanowiska specjalisty ds. infrastruktury. O wyborze kandydata zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące efektywne wykonywanie zadań na powyższym stanowisku.