Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Rejestry i ewidencje

W Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie prowadzone są następujące rejestry:

 • Rejestr form doskonalenia;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń;
 • Ewidencja uczestników form doskonalenia;
 • Katalogi i kartoteki materiałów bibliotecznych;
 • Ewidencja czytelników.

Dostęp do danych i informacji znajdujących się w powyższych rejestrach reguluje Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej są rozpatrywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.