Zapytanie ofertowe na: skład, przygotowanie do druku i wydruk 6 numerów Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, a także przygotowanie wersji elektronicznych publikacji z formatach: epub, mobi, pdf, w tym jednego numeru z dodatkiem specjalnym – „Terminarzem z ofertą szkoleń na rok szkolny 2021/2022” (kalendarzem) w formie publikacji wielostronicowej

    49