Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Zapytanie ofertowe  na przeglądy, konserwacje oraz monitowanie sprzętu, urządzeń i systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiektach Zachodniopomorskiego Centrum doskonalenia Nauczycieli.

Data wytworzenia 14/12/2023 15:26
Data ważności 21/12/2023 13:00
Autor dokumentu Grzegorz Sadłowski
Status Zakończone
Rodzaj zamówienia Zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
Odsłon 142

Zapytanie ofertowe  na przeglądy, konserwacje oraz monitowanie sprzętu, urządzeń i systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiektach Zachodniopomorskiego Centrum doskonalenia Nauczycieli.

Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki:

1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
2 – Formularz ofertowy
3 – Wzór umowy
4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniaZałączniki
Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyborze wykonawców