Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego do sprzedaży darowizny lub likwidacji (23.02.23)

Wyszczególnione w powyższej tabeli urządzenia nie znajdują możliwości dalszego użytkowania w ZCDN-ie, ale w części nadają się do naprawy i dalszego użytkowania. Stanowią majątek zbędny, który może być przekazany nieodpłatnie Jednostkom, dla których Organem Prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego lub w przypadku braku zainteresowania może być sprzedany zgodnie z Uchwalą Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Uwaga:

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Dutkiewicz
specjalista ds. informatycznych — administrator sieci
tel. 91 435 06 35
e-mail: kdutkiewicz@zcdn.edu.pl