Rejestry i ewidencje

W Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie prowadzone są następujące rejestry:

  • Rejestr form doskonalenia;
  • Rejestr wydanych zaświadczeń;
  • Ewidencja uczestników form doskonalenia;
  • Katalogi i kartoteki materiałów bibliotecznych;
  • Ewidencja czytelników;

Dostęp do danych i informacji znajdujących się w powyższych rejestrach reguluje Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej są rozpatrywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Ostatnia aktualizacja: 2021/09/06 - 9:57

Print Friendly, PDF & Email