Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

80
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego wykorzystywanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Wyszczególnione w powyższej tabeli urządzenia nie znajdują możliwości dalszego użytkowania w ZCDN-ie, ale w części nadają się do naprawy i dalszego użytkowania. Stanowią majątek zbędny, który może być przekazany nieodpłatnie Jednostkom, dla których Organem Prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego lub w przypadku braku zainteresowania może być sprzedany zgodnie z Uchwalą Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Uwaga:

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji udziela:

tel. 91 435 06 25, 731 931 961
e-mail: rszymanski@zcdn.edu.pl


Ostatnia aktualizacja: 2021/04/21 - 13:25

Print Friendly, PDF & Email