Jak załatwić sprawę

Sprawy wniesione do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można dowiedzieć się bezpośrednio w komórce organizacyjnej, w której zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.

Wszelkie sprawy w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie można załatwiać:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez wysłanie korespondencji na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin,
  • bezpośrednio w siedzibie placówki zgodnie z godzinami jej funkcjonowania,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl,
  • pod numerem telefonu 91 435 06 22 w godzinach funkcjonowania placówki.

Ostatnia aktualizacja: 2021/09/06 - 9:55

Print Friendly, PDF & Email