Home

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Adres

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Link do mapy

Kontakt

sekretariat, tel. 91 435 06 22
fax: 91 422 52 24
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl
Biblioteka Pedagogiczna: tel. 91 435 06 42
Organizacja Szkoleń: tel. 91 435 06 30

Godziny funkcjonowania

od poniedziałku do piątku 11.00–18.00

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej
od poniedziałku do piątku
w godzinach 11.00–18.00
w soboty w godzinach 9.00–16.00

Dane

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534
PKO BP I Oddział w Szczecinie:
76 1020 4795 0000 9102 0121 4782

Urszula Pańka, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Mirosław Krężel
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, nr pok. 220
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, pokój 117
tel. 91 435 06 49
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Joanna Bródka
wicedyrektorka ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, pokój 34
tel. 91 435 06 26
e-mail: jbrodka@zcdn.edu.pl

Liliana Kruszczeńska
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, nr pok. 37
tel. 91 435 06 27
e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl

Grzegorz Sadłowski
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
tel.: 91 435 06 33
e-mail: iodo@zcdn.edu.pl