Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji internetowej do obsługi szkoleń

  586
  Data wytworzenia:2017/10/27 - 11:13
  Data ważności:2017/11/10 - 14:00
  Autor dokumenty:Roman Szymański, Patrycja Nowak-Zaręba
  Status:Zakończone
  Rodzaj zamówienia:Zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

  Ogłoszenie do pobrania:

  Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, zaprasza
  Wykonawców do złożenia oferty na:

  ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE APLIKACJI INTERNETOWEJ DO OBSŁUGI SZKOLEŃ

  Zapytanie ofertowe (wraz z załącznikami)

  Zapytanie ofertowe

  Załącznik nr 1 – specyfikacja

  Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

  Załącznik nr 3 – wykaz usług

  Załącznik nr 4 – wzór umowy

   


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


  Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:


  Wynik postępowania:


  Ostatnia modyfikacja: 2017/11/15 - 11:21