Remont dachu budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 w Świnoujściu (postępowanie 2)

  626
  Data wytworzenia:2016/08/31 - 15:07
  Data ważności:2016/09/14 - 11:00
  Autor dokumenty:Roman Szymański
  Status:Zakończone
  Rodzaj zamówienia:Przetarg nieograniczony – roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

  Ogłoszenie do pobrania:


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


  Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:


  Wynik postępowania:


  Udzielenie zamówienia:


  Ostatnia modyfikacja: 2016/10/19 - 13:46