Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. infrastruktury w ZCDN-ie

299

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
specjalista ds. infrastruktury

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Roman Bronisław Szymański ,  zamieszkały
w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymogi formalne do zajmowania stanowiska specjalisty ds. infrastruktury. O wyborze kandydata zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące efektywne wykonywanie zadań na powyższym stanowisku.


Ostatnia aktualizacja: 2018/08/02 - 12:02

Print Friendly, PDF & Email