Majątek ZCDN-u

Majątek ZCDN-u wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

  1. Środki trwałe – 9 156 844,42 zł
  2. Księgozbiór – 2 037 030,33 zł

Ostatnia aktualizacja: 2021/09/10 - 12:46

Print Friendly, PDF & Email