Majątek ZCDN-u

Majątek ZCDN-u wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

 1. Środki trwałe – 14.213.475,12 w tym:
  – grunty – 830.432,69
  – budynki i lokale – 12.227.212,31
  – maszyny i urządzenia techniczne – 851.875,45
  – środki transportu – 63.240,00
  –  narzędzia, przyrządy, ruchomości – 240.714,67
 1. Pozostałe środki trwałe – 1.035.017,58
 2. Księgozbiór – 1.724.318,48

Wartości niematerialne i prawne – 176.160,87


Aktualnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
nie posiada zbędnych składników majątku ruchomego


Ostatnia aktualizacja: 2017/01/31 - 14:39

Print Friendly, PDF & Email