Statut ZCDN-U

1787

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała nr XIV/185/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany statutu ZCDN-u oraz przyjęcia jednolitego tekstu tego statutu

Statut ZCDN-u


Ostatnia aktualizacja: 2021/09/06 - 12:08

Print Friendly, PDF & Email